Samen overleggen

Werkwijze

Mijn eerste bezoek aan u is altijd vrijblijvend en kosteloos. Graag neem ik de tijd om te horen wat er nodig is en daarover van gedachten te wisselen. Ik werk volgens het principe van een driehoek waar de zorgvrager bovenin staat, aan de basis links kom ik en aan de basis rechts staat de mantelzorger/familie/partner/ouder. Alle beslissingen gaan in samenspraak met laatstgenoemden. Het welzijn van de zorgvrager staat bij mij op de eerste plaats.

Ik hanteer een uurtarief waarover ik u graag meer vertel tijdens een eerste gesprek. U kunt mijn vergoeding bekostigen uit eigen middelen of vanuit een PGB (persoonlijkgebonden budget) vanuit de WLZ of de WMO. Mocht u nog niet beschikken over een PGB, dan kan ik u inlichtingen verschaffen over de eerste stappen van het te volgen traject. Ik ben in het bezit van een AGB-codering en sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.